Jdi na obsah Jdi na menu
 


Staroměstská pevnostní oblast

30. 7. 2016
Mgr. Martin Ivan
 
   Staroměstská pevnostní oblast se nachází v okolí Starého Města, dříve nazývaného „pod Sněžníkem“. Název odkazoval na blízký Kralický Sněžník, součást masívu Jeseníků. Město leží v okrese Šumperk, v severozápadní části Olomouckého kraje. Hranice se zde začaly opevňovat na konci 30. let 20. století jako reakce na hrozbu tehdy sousedícího nacistického Německa. 
   Ve srovnání s opevněním na Ostravsku, Opavsku nebo Králicku je to zdejší mnohem skromnější. Z důvodu nedostatku času zde bylo vybetonováno jen šest těžkých objektů, nazývaných pěchotní sruby. Vybaveny a vyzbrojeny již nebyly. Společně s dalšími dvěma stavebně dokončenými sruby mezi obcemi Branná a Ostružná jsou to jediné těžké objekty stavebního úseku Staré Město v oblasti Jeseníků. (V Jeseníkách se nachází  ještě čtyři krajní pěchotní sruby Králické pevnostní oblasti K S - 2 až K S - 5. Za návštěvu stojí především zrekonstruovaný a vybavený objekt K – S 5 „U potoka“, jediný z nich, který leží v Olomouckém kraji.) 
   Přes to, že Staroměstská pevnostní oblast patří mezi nejmenší v republice, zájemcům o historii a zvláště pevnostní stavitelství má co nabídnout. U konečné stanice železniční trati z Hanušovic ve Starém Městě začíná okružní Staroměstská pevnostní stezka. Po trase této naučné stezky je možné navštívit většinu ze zdejších pěchotních srubů. Také některé z desítek okolních lehkých objektů vz. 37, nazývaných podle zkratky Ředitelství opevňovacích prací „řopíky“.
   Místní sruby se vyznačují tím, že u nich nebyly dokončeny zemní práce ani osazeny pancéřové zvony. V důsledku toho chybí kamenné záhozy u čelních stěn obrácených k hranicím a jsou také viditelné spodní části týlových stěn bunkrů, které by jinak byly zakryty zeminou. Chybějící pancéřové zvony uchránily objekty od devastace při jejich vytrhávání, ke kterému docházelo za 2. světové války německými okupanty a po ní Kovošrotem. 
   I tak byly ale sruby během okupace poškozeny vytržením hlavních střílen (až na jednu), které Němci odvezli na Atlantický val. U některých objektů zůstaly otvory po střílnách neupravené, někde byly zazděny nebo provizorně zataraseny. V jednom objektu došlo k jejich zdařilé rekonstrukci.
 
Těžké objekty opevnění ČSR na Staroměstsku: 
(StM je značka stavebního úseku Staré Město, S je srub, slovní označení je krycí.)
1. StM S 30 - "Potok" Jediný objekt, který neleží na pevnostní stezce, ale na soukromém pozemku. Jde o unikátní srub pro čelní a kosé palby. (Byly postaveny jen další dva podobné.) Je možné jej vyhledat podle turistické mapy (nachází se poblíž žluté značky).
2. StM S 31a - "Borek" Levá část srubu rozděleného z důvodu terénní situace.
3. StM S 31b - "Ozdravovna" Pravá část srubu rozděleného z důvodu terénní situace.
4. StM S 32 - "Krajní" Pěchotní srub s rozdílnou výškovou úrovní jednotlivých částí.
5. StM S 33 - "Lesík" Zrekonstruovaný menší pěchotní srub, tzv. „arabské“ odolnosti.
6. StM S 34 - "Svah" Srub podobný S 32, v pravém příkopu se střílnou pro minomet.
 
   Ve Starém Městě je také možné navštívit dvě soukromá vojenská muzea. Nacházejí se v budovách č. 2 a 11 v areálu bývalých pevnostních kasáren, na okraji města směrem k Hanušovicím. K vidění jsou zde expozice věnované životu na Staroměstsku, čs. legiím za 1. světové války, čs. armádě a především expozice zaměřené na opevnění.
   Kasárna a vlakové nádraží jsou také jediná místa, ke kterým je možné přijet zájezdovým autobusem. Po Staroměstské pevnostní stezce značené červenobíle je třeba jít 7,5 km pěšky. Celkem může okruh vzhledem k členitému terénu trvat asi dvě až tři hodiny. Dva objekty (StM – S 33 a 34) a výkop pro již nevybetonovaný srub StM – S 35 leží současně na turistické trase značené červeně.
   Některé objekty je možné prohlédnout i uvnitř po předchozí domluvě s jejich správci. Kontakty jsou uvedeny na internetových stránkách Turistického informačního centra Staré Město a Vojenského muzea a opevnění na Staroměstsku.
   
 
 
Použité zdroje:
Internetové stránky Turistické informační centrum Staré Město
Internetové stránky Vojenské muzeum a opevnění na Staroměstsku 
 

Náhledy fotografií ze složky Staroměstsko (okr. Šumperk)