Jdi na obsah Jdi na menu
 


Těžké opevnění v oblasti Jeseníků

10. 5. 2014

Mgr. Martin Ivan

   Opevňování v oblasti Králického Sněžníku, Hrubého a Nízkého Jeseníku spadalo pod Ženijní skupinové velitelství I. (ŽSV I.). Stavební úsek nesl název Staré Město pod Sněžníkem (StM). Činnost na úseku byla zahájena  29. 4. 1936. 

   Stavební úsek těžkého opevnění vytvářel obranou linii asi 26 km dlouhou a to mezi kótami Maliník 783 m v oblasti Králického Sněžníku a Šerák 1351 m v Hrubém Jeseníku. Mělo zde být postaveno celkem 67 izolovaných pěchotních srubů (K-S 1 – StM-S 66).

   K úseku měl být navíc připojen izolovaný dělostřelecký srub, který měl nahradit svojí palbou dělostřeleckou tvrz Kronfelzov (dnes Holý vrch asi 3 km severně od Branné). Tvrz byla z finančních a časových důvodů z plánů Ředitelství opevňovacích prací (ŘOP) vyškrtnuta.

   Dále byl přidělen asi 6,5 km dlouhý úsek se 14 izolovanými pěchotními sruby u Domašova (Do-S 1 – Do-S 14) mezi kótami Nad Výrovkou 813 m a Dlouhá Hora 917 m. Stavební úsek StM tak byl situován napříč hlavním komunikačním tahům ze směru Kladské sedlo, Ramzovské sedlo a silnicí Jeseník - Červenohorské sedlo.

   Celý úsek je číslován netradičně zleva doprava a rozdělen do sedmi stavebních podúseků. Do konce září 1938 se podařilo zadat pouze tři stavební podúseky s celkovým počtem 28 objektů, z toho se vybetonovalo jen 8 pěchotních srubů. 6 v okolí Starého Města pod Sněžníkem a 2  na stavebním podúseku Kolštejn (dnešní Branná) mezi Brannou a Ostružnou. U objektů StM-S 47 – 49, 51, 53 na tomto podúseku bylo se stavbou pouze započato.

   Mimo uvedené objekty byla na Jesenicku plánována ještě cvičná dělostřelecká tvrz. Měla to být dělostřelecká tvrz Orlík, oficiálně Výcvikový tábor Orlík. Objekty tvrze neměly být propojeny podzemím, ale pevnost měla být schopná bojové činnosti. Výstavba byla plánována v prostoru kóty Orlík, asi 5 km jižně od obce Rejvíz. Protože pozemky v místě stavby patřily Vratislavskému arcibiskupství, ležícímu tehdy v Německu, ze stavby z politických důvodů sešlo.

   Na Jesenicku (počítáme-li k němu obecně i katastr obce Branná, ležící v okrese Šumperk) byly tedy v roce 1938 vybetonovány jen dva těžké objekty. StM-S 50 „U trati“pro přímou palbu protitankového kanónu spřaženého s těžkým kulometem a StM-S 52 „Obora“ pro oboustrannou boční palbu. Ani jeden z těchto srubů nebyl uvnitř zcela dokončen, vyzbrojen a připraven k obraně. (StM-S 50 byl k obraně připraven improvizovaně, tedy neplnohodnotně.) Veškerá tíha obrany by tak v září 1938 závisela především na vybudovaných a k obraně připravených lehkých objektech doplněných polním opevněním a překážkami.

 

Použité prameny:

Internetové stránky bunkry.cz, opevneni.cz, stm-s50, Wikipedie

 

 

Náhledy fotografií ze složky Opevnění na Jesenicku