Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obnovení pomníku Liptaňské tragédie

4. 3. 2015
Mgr. Martin Ivan
 
 
   22. září 1938 v obci Liptaň (Liebenthal), ležící dnes v  okresu Bruntál, obklíčilo asi 180 místních henleinovců četnickou stanici, sloužící také jako  zpravodajská ústředna Stráže obrany státu (SOS). Přítomní dva členové praporu SOS Bruntál z řad finanční stráže (FS) a dva místní četníci se přesile vzdali. V následujících okamžicích henleinovci stojící před budovou začali střílet na další dva příslušníky FS, kteří se na motocyklu snažili dostat ke stanici. Přitom byli vlastními soukmenovci zastřeleni tři Němci. Oba financi se do stanice dostali nezraněni, ale protože posádka stanice byla již odzbrojena, museli se také vzdát. Jako pomstu za své tři mrtvé zahájili henleinovci na zajaté členy SOS a četnictva palbu ze samopalů a raněné dobyli četnickými šavlemi. Mrtví byli pohřbeni na hřbitově ve městě Glubczyce (dnes v Polsku, tehdy na území Říše) v neoznačeném společném hrobě. Někteří ze zavražděných byli později exhumováni a převezeni k pohřbení do vlasti.
 
   V roce 1946 byl všem šesti obětem Liptaňské tragédie udělen Československý válečný kříž 1939.
 
   V roce 1947 proběhlo v Liptani pietní odhalení pomníku Liptaňské tragédie. Pro tento účel byl upraven pomník obětem 1. světové války z vesnice, zřejmě proto, že původní obyvatelstvo německé národnosti již bylo odsunuto. Tehdejší pamětní deska nesla text přísahy SOS, datum události, poněkud nepřesné uvedení příčiny smrti a  jména zavražděných:
 
„Přísaháme, že budeme druh druha milovati,
k sobě věrně státi, v nebezpečí se neopouštěti,
ale až do konce se brániti, jak nám káže mužná čest a vědomí
povinností občanských. Tak přísaháme!“ 

                  22. září 1938 

V nerovném boji s nacistickými ordnery
            hrdinnou smrtí padli: 
vrchní strážmistr Rudolf Mokrý 
vrchní respicient finanční stráže Ludvík Svoboda 
strážmistr četnictva Vilém Leher 
dozorce finanční stráže Vítězslav Hofírek 
dozorce finanční stráže František Čech 
dozorce finanční stráže Inocenc Dostál
 
   Kromě pomníku byla též osazena pamětní deska připomínající Liptaňskou tragédii na budovu bývalé četnické stanice v č. p. 261.
 
   V roce 1988 byl v duchu socialismu instalován poblíž místního obecního úřadu nad kanalizační jímkou pomník nový, věnovaný 50. výročí Liptaňské tragédie. Nikde na pomníku nebyla uvedena zmínka o SOS, FS nebo četnících, protože tyto bezpečnostní sbory byly vládnoucími  komunisty  vnímány  jako  součást demokratického Československa  a  připomínky o nich byly cíleně likvidovány. Text na pomníku byl uveden v této podobě:
 
50.
výročí Liptaňské tragédie 
Září
1938-1988 
STATEČNÝM
OBRÁNCŮM VLASTI
občané okresu Bruntál

UŽ NIKDY FAŠISMUS
UŽ NIKDY ZRADU
 
    Původní pomník byl opět změněn  na památník obětem 1. světové války překrytím pamětní desky věnované Liptaňské tragédii novou deskou s textem:
 
OBĚTEM
 
SVĚTOVÉ VÁLKY
 
   Protože pamětní deska z bývalé četnické stanice byla také odstraněna, z obce tak zmizela jakákoli zmínka o jménech obětí Liptaňské tragédie a jejich příslušnosti k bezpečnostním sborům. Tato situace však již netrvala dlouho. Po společenských změnách na konci 90. let přestaly být informace o předválečném Československu a jeho bezpečnostních sborech omezovány. Na budově bývalé četnické stanice byla opět umístěna pamětní deska s tímto, poněkud nepřesným textem (četníci nebyli zařazeni v SOS):
 
V TOMTO DOMĚ BYLO 22. 9. 1938
ZAVRAŽDĚNO ŠEST PŘÍSLUŠNÍKŮ
STRÁŽE OBRANY STÁTU
NĚMECKÝMI FAŠISTY
ČEST JEJICH PAMÁTCE
 
   20. 9. 2013 byl v obci Liptaň k 75. výročí Liptaňské tragédie  obnoven původní  pomník s pamětní deskou z roku 1947. Pietní akce, organizované vedením obce, se kromě místních občanů zúčastnili zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu, Klubu českého pohraničí a Armády české republiky. Příslušníci SOS a četnictva, kteří v Liptani zahynuli, tak po letech mají opět důstojný pomník.
 
 
 
Použité prameny a literatura:
 
Internetové stránky Spolku pro vojenská pietní místa, vets.cz 
Liptaňská tragédie 22. 9. 1938, Liptaň, okres Bruntál. SMIRCI-KRIZE.cz, Internet
PROCHÁZKA, Petr: Příběhy z pohraničí. Hnutí Brontosaurus Jeseníky, Jeseník 2007 
 

Náhledy fotografií ze složky Liptaň (okres Bruntál)