Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obránci ČSR v Muzeu Policie České republiky

2. 2. 2016

Mgr. Martin Ivan


   Muzeum Policie České republiky (PČR) je umístěno v areálu pražského Karlova, který byl založen roku 1350 českým králem a pozdějším římským císařem Karlem IV., jako klášter pro augustiniánský církevní řád. V 18. století, za vlády císaře Josefa II., byl řád zrušen a jeho majetek připadl státu. Objekt poté sloužil různým účelům, většinou k léčbě nemocných. V roce 1960 budovy získalo ministerstvo vnitra a byl zde umístěn Státní oblastní archiv. V následujících letech areál prošel řadou stavebních úprav a generální opravou budov. Zhruba od poloviny šedesátých let 20. století je podstatná část bývalého kláštera využívána pro muzejní účely. Nejprve zde bylo zřízeno Muzeum Pohraniční stráže, které bylo roku 1973 přetvořeno v Muzeum Sboru Národní bezpečnosti a vojsk ministerstva vnitra. V roce 1990 bylo rozhodnuto o zřízení Muzea PČR a expozice byla pro veřejnost otevřena 12. dubna 1991. Muzeum mapuje vznik, historii, vývoj a činnost bezpečnostních sborů na území našeho státu od doby rakouského císařství přes bývalé Československo po současnost.
   Stálá expozice se nachází v křížové chodbě bývalého kláštera, která má tvar čtverce. Skládá se ze čtyř na sebe navazujících částí. První část je věnována historii četnictva a policie na našem území v letech 1850 - 1938. Druhá část křížové chodby je věnována době okupace a 2. světové války v letech 1939 - 1945, činnosti našich bezpečnostních složek na území Protektorátu Čechy a Morava i při nuceném nasazení v Německu. Třetí část expozice navazuje vznikem SNB - Sboru národní bezpečnosti. Popisuje vznik Pohotovostního pluku 1 Národní bezpečnosti, Pohraniční útvary SNB, vznik a činnost Pohraniční stráže a StB - Státní bezpečnosti (komunistické tajné policie). Poslední, čtvrtá část křížové chodby se věnuje vývoji Veřejné bezpečnosti (komunistické policie) od 60. do 90. let 20. století. Na hlavní expozici navazuje několik přilehlých sálů. První z nich je sál PCŘ, který prezentuje činnost naší současné policie. Další sál je věnován vývoji a činnosti dopravní služby od roku 1919 do současnosti. Sousední sál je věnován dopravní nehodovosti. V přízemí je také rozsáhlá expozice kriminalistiky. V prvním patře muzea jsou umístěny expozice ochrany obyvatelstva, expozice Národní protidrogové centrály a krátkodobé či dlouhodobé výstavy.
   První část stálé expozice se zabývá také ochranou a obranou Československé republiky (ČSR) v době jejího ohrožení nacistickým Německem. Věnuje se i méně známým bezpečnostním sborům, Stráži obrany státu (SOS) a finanční stráži, jejíž členové tvořili spolu s příslušníky četnictva, policie a vojenskými posilami hlavní složky SOS. V jednotlivých vitrínách jsou dokumenty a fotografie přibližující sudetoněmecké separatistické hnutí, které vyvrcholilo povstáním v pohraničí a vznik a činnost SOS při obraně ČSR v roce 1938. Expozice je doplněna řadou exponátů. Nejvýraznější je originální kovový hraniční sloup ČSR a vedle něj vystavené kulomety československé výroby. V této části expozice lze nalézt drobné nedostatky, například nepřesné či chybějící popisky, ale to je vysvětlitelné dobou jejího vzniku, kdy o ČSR a jejích bezpečnostních sborech ještě nebyl volně dostupný dostatek podrobných informací. Jak hlavní expozice, tak celé muzeum však rozhodně stojí za návštěvu.

 

Použité prameny:

Internetové stránky Muzea Policie České republiky

 

Náhledy fotografií ze složky Muzeum Policie ČR