Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pamětní deska Republikanische Wehr v Mikulově

7. 6. 2016
Mgr. Martin Ivan
 
 
   V jihomoravském Mikulově na budově bývalého okresního hejtmanství, nyní využívané ke školním účelům, je v ulici Svobody umístěna pamětní deska. Je věnována obráncům Československé republiky v roce 1938. Mezi podobnými deskami je výjimečná tím, že je věnována nikoli českým, ale německým občanům.
   Je na ní tento text: „V době ohrožení ČSR nacismem stála v osudovém roce 1938 na hranicích připravena k boji Republikanische Wehr, Republikánská Obrana, bojová organizace německých antifašistů. Z hranice ustoupila až 8. 10. 1938 s posledními jednotkami armády a Stráže obrany státu, když byl Mikulov okupován v důsledku mnichovského diktátu hitlerovským Wehrmachtem.“
   Republikanische Wehr byla polovojenská organizace německé sociálně demokratické strany (DSAP) v ČSR. Vznikla jako uniformovaná pořádková jednotka pod názvem Rote Wehr (Rudá Obrana) v roce 1926. Její úkoly byly ochrana politických akcí DSAP před útoky protivníků a na konci 30. let i boj s protistátními silami. Přestože zákon zakazoval budování polovojenských stranických jednotek, význam Rote Wehr rostl a úřady organizaci tolerovaly, protože tvořila protiváhu henleinovských bojůvek.
   Název Republikanische Wehr se začal používat v roce 1935, oficiálně byl přijat roku 1937. I nadále se však neoficiálně současně používal název Rote Wehr. (Stejný název používali nesprávně henleinovci i pro Stráž obrany státu.) V roce 1937 se čs. úřady rozhodly předat Republikanische Wehr zbraně. Slavnostní přísaha věrnosti členů organizace ČSR se konala 3. 7. 1938.
   Republikanische Wehr se aktivně zapojila do obrany republiky v roce 1938. Už při květnových mimořádných opatřeních (tzv. květnová mobilizace) spolupracovali její členové s družstvy Stráže obrany státu (SOS). Někteří byli pro svoji státní spolehlivost k SOS také zařazeni jako vojenské posily. Během Sudetoněmeckého povstání se členové Republikanische Wehr účastnili obrany pohraničí proti útokům Sudetoněmeckého Freikorpsu. Několik jich také padlo, nebo bylo zavražděno. 
   V Mikulově měla Republikanische Wehr silnou pozici i výrazné zastoupení v SOS. Právě zde také došlo 8. 10. 1938 k jednomu z největších incidentů během obsazování pohraničí Wehrmachtem. 
   Velitel mikulovské roty SOS praporu Hodonín měl za úkol v 12:00 předat budovu okresního hejtmanství Němcům. Na celnici v té době nutil styčný důstojník čs. armády místní družstvo Stráže čekat na jednotky Wehrmachtu. Před polednem však sám odjel autem k Brnu. Než družstvo z celnice došlo do Mikulova, odjezd roty se zdržel. Místní henleinovci se mezitím stačili domluvit s důstojníky Wehrmachtu na zajetí příslušníků SOS. 
   Autobusy, kterými měla rota odjet, byly zablokovány německými lehkými tanky. 80 mužů Stráže bylo zajato. Někteří byli davem zbiti, zvláště místní německé vojenské posily. Po odzbrojení byli vyslýcháni. Po několika hodinách byla sice jednotka propuštěna, ale již bez osmi členů, kteří zůstali v zajetí. Příští den britsko-americká komise šest zajatců přivezla, německý komunista a židovský člen SOS jim však vydáni nebyli.
   Je třeba přiznat, že mezi členy Republikanische Wehr byli i jednotlivci, kteří podlehli nátlaku a zběhli. Obávali se totiž represí ze strany nacistického režimu po obsazení pohraničí. K tomu také skutečně došlo a mnozí antifašisté byli vězněni v koncentračních táborech. Smutné je, že po Mnichovu vrátily úřady mnoho levicových Němců uprchlých před nacisty zpět do Sudet, ačkoli věděly, že je čeká pomsta. Důvodem bylo velké množství českých občanů z pohraničí, o které se musela druhá republika postarat.
   Republikanische Wehr byla zrušena po okupaci v roce 1939 a již nebyla obnovena. Po 2. světové válce byla v ČSR natolik protiněmecká nálada, že nebyly dělány rozdíly mezi německými antifašisty a nacisty. Někteří levicoví Němci tak byli opět nespravedlivě vězněni. V důsledku této situace velká část německých sociálních demokratů zvolila raději dobrovolné vystěhování do Německa, ačkoli se na ně odsun německé menšiny nevztahoval.
   Pamětní deska Republikanische Wehr v Mikulově byla odhalena v roce 1988, k 50. výročí událostí z roku 1938. Němečtí obránci ČSR si ji zaslouží.
 
 
 
Použitá literatura a prameny:
 
BOREK, Vojtěch: Němci proti Hitlerovi. In: Extra VÁLKA, Stráž obrany státu č. 16, Extra Publishing s. r. o., Brno 2015 
Republikanische Wehr. Wikipedie    
 

Náhledy fotografií ze složky Republikanische Wehr