Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pomník padlým četníkům a Muzeum bezpečnostních sborů Habartov

Mgr. Martin Ivan
 
 
   12. 09. 1938 promluvil Adolf Hitler na sjezdu Nacionálně socialistické německé dělnické strany v Norimberku. Štvavý protičeskoslovenský projev byl signálem pro sudetoněmecké povstání v českém pohraničí, organizované členy Sudetoněmecké strany Konráda Henleina. Nepokoje vypukly téhož dne večer. K bojům, při kterých byli první mrtví, došlo v západních Čechách následující den.
   13. 09. byla přepadena četnická stanice v obci Habartov (Habersbirk) v dnešním okrese Sokolov. Povstalci se nejprve pokusili zmocnit zbraní, kromě četnických také pro vojenské posily Stráže obrany státu (SOS), které byly na stanici uskladněny. Marně přesvědčovali četníky, aby se vzdali. Při vyjednávání zastřelili velitele četnické stanice praporčíka Jana Koukola a když byli četníky z budovy vyhnáni, začali stanici obléhat. Pod pohrůžkou, že zastřelí zajatou manželku jednoho z četníků, přinutili posádku stanice se vzdát. Odzbrojené četníky poté napadli a zavraždili strážmistra Antonína Křepelu, který se pokusil o útěk. Strážmistři Matěj Příbek,  Jan Pardus a Pardusova manželka přežili s těžkými zraněními. Když na pomoc do obce dorazil četnický pohotovostní oddíl (záloha jednotek SOS), byli v dalším boji zastřeleni četníci na zkoušku Stanislav Roubal a Vladimír Černý. Zraněn byl jejich kolega Vavřinec Hyka. Henleinovci měli ztráty čtyři mrtvé a tři těžce raněné. Většina povstalců před četníky uprchla do Německa.
   V obci Krajková (Gossengrün) ve stejném okrese povstalci obsadili četnickou stanici i celou obec. Při tom byl těžce zraněn velitel četnické stanice a později zastřelen řidič četnického autokaru. Krajková byla od povstalců vyčištěna až 14. 09. s pomocí armády. Příští den, 15. 09. večer vojín německé národnosti ze zasahující 1. roty cyklistického praporu ze Slaného zastřelil pět českých vojáků a tři další zranil. Během přestřelky v noci 16. 09. spáchal sebevraždu.
   K největším bojům 13. 09. v západních Čechách došlo v obci Bublava (Schwaderbach), severně od Kraslic. Povstalci zde přepadli oddělení finanční stráže, celní úřad, poštu, četnickou stanici a ovládli celou obec. Z Kraslic byla do Bublavy vyslána posila 25 mužů SOS, ale na přemožení povstalců to nestačilo. Většina obránců byla zajata. Nic nezměnila ani pomoc dalšího družstva SOS ze Stříbrné. Silný vojenský oddíl, který čekal na povel k útoku v Kraslicích, nebyl z politických důvodů vyslán. Bublava ležela na hranici s Německem a ministerstvo vnitra se obávalo politických dopadů akce, protože hrozilo, že střelba zasáhne německé území. V Bublavě padli tři četníci, několik dalších četníků a členů finanční stráže bylo zraněno. Boje skončily ráno 14. 09., kdy bylo do Německa odvlečeno 19 četníků, 12 financů a 12 vojáků.   
   V roce 1946 byl v Habartově odhalen pomník padlým četníkům z roku 1938. V letech komunistické vlády byl však tento pomník nahrazen jiným, odlišně vypadajícím pomníkem. 13. 09. 2008, v den 70. výročí přepadení četnické stanice, byl v Habartově odhalen obnovený pomník, který radnice nechala vyrobit na základě dobových fotografií, čímž odpovídá tomu původnímu z roku 1946. U pomníku se konají každoročně pietní akce za přítomnosti zástupců radnice, Policie ČR a  Klubu 1938 – Četnická stanice Habersbirk v dobových uniformách. Pietní akce probíhají také u pomníku v Bublavě a u pamětní desky v Krajkové.
   13. 09. 2009 otevřelo město Habartov v budově již nevyužívané základní školy (bývalá první česká menšinová škola v regionu) po rekonstrukci Muzeum bezpečnostních sborů. Opravená budova má kromě muzea v přízemí knihovnu a Infocentrum, v prvním patře výstavní prostory a v suterénu přednáškový sál. 
   V budově má také klubovnu Klub 1938 – Četnická stanice Habersbirk (součást z. s. Prapor SOS Falknov nad Ohří). Toto sdružení je partnerem projektu a  každou druhou sobotu v měsíci provádí jeho členové v dobových uniformách návštěvníky a podávají podrobnější výklad. Každoročně také pořádají Muzejní noc a různé přednášky a semináře. 
   Hlavním tématem muzea je historická událost z 13. 09. 1938, kdy příslušníci a příznivci Sudetoněmecké strany (SDP) Konrada Henleina přepadli místní četnickou stanici. Expozice připomíná nejen krvavé události z Habartova, ale i Bublavy a Krajkové. Doplněná je podrobnými popisy s fotografiemi a diorámaty. Nechybí ani předměty z pozůstalosti četníků, kteří padli nebo přežili.
   Muzeum má být vzpomínkou na padlé prvorepublikové četníky, policisty, vojáky, příslušníky finanční stráže a Stráže obrany státu. Exponáty pocházejí ze soukromých sbírek členů klubu, zbraně zapůjčilo Policejní muzeum v Praze, nábytek a další inventář pak chebské, sokolovské a karlovarské muzeum.
 
 
 
Použitá literatura a prameny:
 
BENEŠ, Jaroslav: Finanční stráž československá 1918 – 1938. FORT print, Dvůr Králové nad Labem 2005
Internetové stránky Muzeum bezpečnostních sborů Habartov
Internetové stránky Pohraničí 1938 - 39
Internetové stránky Prapor SOS Falknov nad Ohří
Wikipedie, otevřená encyklopedie, Internet

 

 

Náhledy fotografií ze složky Pomník a muzeum Habartov