Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vzpomínka na finanční stráž ve Vidnavě 1938

22. 6. 2018
Mgr. Martin Ivan
 
   Dne 16. června 2018 proběhla v městě Vidnava na Jesenicku akce s názvem Vzpomínka na finanční stráž ve Vidnavě 1938. Akci pořádalo město ve spolupráci s Celním úřadem pro Olomoucký kraj a Javornickou dělostřeleckou gardou.
Program akce: 
Zahájení a kladení věnců u pomníku dvou padlých financů 
Prezentace bezpečnostních sborů ČR a Polské republiky
Rekonstrukce obsazení Vidnavy Sudetoněmeckým Freikorpsem a smrti dvou příslušníků finanční stráže u budovy pošty
Vyhlášení vítězů soutěže o nejlepší kotlíkový guláš 
Zahájení výstavy Stráž obrany státu ve Vidnavě
   Protože jsem byl jedním z organizátorů, mohu zde mimořádně popsat, jak jsem přípravu a samotnou akci osobně zažil. 
 S nápadem uspořádat vzpomínkovou akci přišel pan starosta Vidnavy. Vzájemná spolupráce mezi městem, Celním úřadem (CÚ) a Javornickou dělostřeleckou gardou (JDG) začala před lety pietními akty u pamětní desky na poště, připomínající násilnou smrt dvou financů v září 1938. Pokračovala vytvořením nového pomníku na vhodnějším místě před budovou místního zámku a dá se říci, že prozatím vyvrcholila akcí dne 16. června 2018.  
   Přípravy začaly poradou ve Vidnavě již na konci roku 2017. Účastníky byli starosta, vedoucí odboru dohledu CÚ, který se na pořádání pietních akcí podílí a já, vzhledem k mému zájmu o historii. Starosta s vedoucím odboru se rozhodli, že rekonstrukce událostí z roku 1938 proběhne co nejvíce na původních místech. To znamená kolem budovy vidnavské pošty.
   Oproti jednoduchému předvedení na přehledném místě před poštou, se tak zvolila sice autentičtější, ale náročnější varianta. Děj měl být předváděn na ulici Hrdinů před poštou, ulici Krasov kolmo k ulici Hrdinů a na dvoře budovy pošty. „Jeviště“ rekonstrukce tím získalo přibližně tvar ležícího velkého tiskacího písmene F. Z hlediska ozvučení a viditelnosti pro diváky ovšem velký problém.
  Protože jsem o těchto událostech již psal, byla mi s důvěrou svěřena organizace rekonstrukce obsazení Vidnavy Sudetoněmeckým Freikorpsem. Přes určité pochybnosti to byla jedinečná šance provést rekonstrukci na původních místech a tak jsem to vzal jako výzvu.
   Vzhledem k tomu, že JDG disponuje uniformami finanční stráže a armády ČSR, logicky se rozhodlo, že Sudetoněmecký Freikorps budou představovat celníci našeho CÚ.
  V následujících měsících jsem postupně vypracoval jednoduchý bodový scénář s komentářem, rozdělení úkolů mezi pořádající organizace, seznam účastníků za CÚ, časový itinerář pro zúčastněné celníky a informace k oblečení a výzbroji Freikorpsu.
   Protože Vidnava je od sídla našeho CÚ v Olomouci vzdálena 140 km, probíhala organizace především pomocí elektronické pošty. Kdo někdy připravoval podobnou akci, tuší, že za těchto podmínek přicházely komplikace. Komunikace občas vázla a v závěru jsem se na některé důležité maily nedočkal odpovědi. Pomyslnou třešničkou na dortu bylo, když jsem až ve Vidnavě zjistil, že někteří účastníci vůbec nedostali scénář. Naštěstí byl děj jednoduchý.
   Největším problémem se však ukázala otázka výzbroje představitelů Freikorpsu. Použití zbraní na rekonstrukcích bojových akcí upravuje Zákon č. 119/2002 Sb. O střelných zbraních a střelivu. Zákon je velmi přísný a bez zřízení tak zvané dočasné střelnice takřka neumožňuje veřejné nošení jakýchkoli palných zbraní novější výroby, i když jsou neschopné střelby. Zřízení dočasné střelnice je ovšem drahé a ve městské zástavbě se nepovoluje.
   Existují však výjimky. Pietní akce, které se pouze nahlašují, divadelní představení a zbraně a munice ve výzbroji ozbrojených sil ČR. Protože celníci na rozdíl od příslušníků JDG nejsou členy divadelního spolku a nešlo o pietní akci, rozhodl jsem se využít výjimky pro ozbrojené síly. 
   Při první konzultaci na příslušném oddělení policie to vypadalo, že budeme moci použít služební pistole se slepými náboji. Během vrcholících příprav jsem však na podnět některých kolegů znovu navštívil policii a vše bylo jinak. Poprvé jsme se zřejmě špatně pochopili a ukázalo se, že výklad zákona je ještě přísnější. Ozbrojené síly mohou údajně na veřejnosti použít své zbraně jen při předvádění současných činností (například zatčení pachatele).
   Hledání použitelných řešení nakonec skončilo kupováním a půjčováním replik dobových zbraní pro celníky. Vzhledem k ceně replik došlo i na přiměřeně vypadající dětské pistole a revolvery. Střelbu na dvoře pošty jsem navrhl řešit použitím petard.
   Sobota 16. 6. pro mne byla dlouhá a nabitá činnostmi. Brzo ráno budíček, cesta do zaměstnání, cesta do Vidnavy, prohlídka místa konání s kolegy, přebírání půjčených replik zbraní, čestná stráž u pomníku financů, převlékání a dostrojování představitelů Freikorpsu, zkouška s (téměř všemi) účastníky rekonstrukce, provedení rekonstrukce, vracení půjčených replik a výstroje, návštěva výstavy Stráž obrany státu ve Vidnavě a odjezd zpět do Olomouce.
   Přes všechny komplikace jsme, snad s výjimkou ozvučení, měli jen kladné odezvy. O akci napsal Šumperský a jesenický deník článek s názvem Vidnavu obsadil Freikorps, jako před osmdesáti lety. Na YouTube dva z diváků umístili krátká videa z akce.
   Poděkování si zaslouží všichni, kteří se na akci přímo nebo nepřímo podíleli. Nebudu jmenovat, abych na někoho nezapomněl. Ale obecně díky vedení a zaměstnancům městského úřadu Vidnavy za přípravu, zabezpečení a organizaci. Díky členům a dobrovolníkům z řad kamarádů JDG, obzvláště přítomným dámám, za účast. Díky vedení CÚ za pochopení pro tyto akce, není to všude samozřejmé. Díky naší krásné kolegyni, která četla komentář. Díky mým kolegům za aktivní účast, přestože ne všichni se akce účastnili dobrovolně. Díky všem ostatním, kteří zapůjčili oblečení, repliky dobových zbraní, poskytli foto a video dokumentaci. A díky divákům, kteří nás ocenili potleskem, přestože jsme jen amatéři.
 
 
Použité zdroje:
Vidnavu obsadil Freikorps, jako před osmdesáti lety. In: Šumperský a jesenický deník.cz
Vzpomínka na finanční stráž ve Vidnavě. Video na YouTube.
Obsazení Vidnavy Sudetoněmeckým Freikorpsem. Video na YouTube.

 
 

Náhledy fotografií ze složky Vzpomínka na FS ve Vidnavě