Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vzpomínka na příslušníky finanční stráže v Nových Vilémovicích

Mgr. Martin Ivan
 
 
   V sobotu 22. září 2018 proběhly na Javornicku pravidelné pietní akty, konané pod záštitou ředitele Celního úřadu pro Olomoucký kraj, připomínající příslušníky bývalé finanční stráže, kteří zde padli při obraně Československé republiky v září 1938. 
   Během bojů mezi sudetoněmeckými povstalci a jednotkami Stráže obrany státu zahynuli v obcích Vidnava, Velká Kraš, Nové Vilémovice a Vápenná čtyři členové finanční stráže (FS) a jeden rodinný příslušník člena celní správy.
   Vzhledem k významnému, osmdesátiletému výročí těchto událostí, byla v Nových Vilémovicích po pietním aktu předvedena rekonstrukce přestřelky, během které padl příslušník FS Stanislav Majzlík.
   Od 12. září 1938 probíhalo v Čechách povstání sudetských Němců, organizované Sudetendeutsches partei (Sudetoněmeckou stranou) vedenou Konrádem Henleinem. První fáze povstání byla čs. bezpečnostními silami za pomoci armády potlačena. Od 17. září se však v sousedním Německu a tedy i německém Slezsku formovaly jednotky Sudetoněmeckého Freikorpsu (SdFK), složené ze sudetských Němců, uprchlých z ČSR.
   21. září 1938 večer došlo k přepadení oddělení FS Nové Vilémovice, které bylo umístěno v domě čp. 46, v dolní části obce. Šest obklíčených příslušníků FS se přesile Freikorpsu po poradě vzdalo a byli odvlečeni do Německa. Když henleinovci zjistili, že financi nejsou všichni, začali hledat ve vesnici, protože část financů byla ubytována v podnájmu. Nikoho však nenašli a tak se v noci vydali k hranicím, kde byla celnice (v dnes zaniklé osadě Hraničky). Nad vesnicí potkali dvoučlennou hlídku FS, ovšem ze sousedního oddělení Švarcberk (dnes zaniklá osada Černý kout). Členové SdFK vyzvali hlídku, aby se vzdala. Financi to odmítli a došlo k přestřelce. Během boje byl po půlnoci 22. září zastřelen dozorce FS Stanislav Majzlík. Druhému členu hlídky se podařilo uniknout. Tři zdejší Němci byli při tom podle místní obecní kroniky těžce raněni a převezeni do nemocnice.
   Stanislav Majzlík byl uložen v místní márnici. Po vyhlášení mobilizace 23. září však obyvatelé vesnice dostali strach z trestu a zakopali tělo v lese. Po válce byl Stanislav Majzlík exhumován, pohřben na místním hřbitově a posmrtně povýšen na vrchního respicienta FS.
   Rekonstrukci připravovali společně obec Uhelná, Celní úřad pro Olomoucký kraj a Javornická dělostřelecká garda. Zaměstnanci obce upravili terén kolem pomníku Stanislava Majzlíka a vyrobili repliku hraniční závory a hraničního sloupu ČSR. Celníci dodali scénář, vypravěče a dva účastníky. Javornická dělostřelecká garda poskytla své členy v dobových uniformách finanční stráže, dobrovolníky pro role henleinovců a historický motocykl.
   Přestože nebylo možné rekonstrukci dopředu nazkoušet, podařilo se ji úspěšně předvést jen s krátkou přípravou před akcí. Účastníci byli poté odměněni potleskem přítomných diváků.   

 

Nové Vilémovice 22. září 2018. Video na YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=QZwX0_ImKwM  

 

Náhledy fotografií ze složky Nové Vilémovice