Jdi na obsah Jdi na menu
 


Boje o Sudický výběžek a okolí na Hlučínsku v září 1938

Mgr. Martin Ivan
 
   Sudický výběžek se nachází v Moravskoslezském kraji, severně od Hlučína. Je to nejmenší hraniční výběžek České republiky. Leží v něm pouze tři obce. Od severu k jihu jsou to Třebom, Sudice a Rohov. O výběžek a přilehlou oblast byly v září 1938 svedeny největší boje ve východním českém Slezsku.
   Na Hlučínsku byla situace po 12. září 1938, kdy vypuklo v západních Čechách henleinovské povstání, klidnější. Od 20. září však začaly i zde na postavení družstev Stráže obrany státu (SOS) praporu Moravská Ostrava, útočit jednotky Sudetoněmeckého Freikorpsu, vytvořené v nacistickém Německu. 
   Prvním cílem se stalo nejvzdálenější postavení SOS v severním cípu Sudického výběžku. V noci z 20. na 21. září zaútočil Freikorps na družstvo SOS č. 23 v Třebomi. Útok byl se ztrátami asi 5 henleinovců odražen. Příští noci došlo k opakovanému útoku ještě větším počtem útočníků. Pod tlakem muselo třebomské družstvo s těžce raněným dozorcem finanční stráže Františkem Papouškem ustoupit do Sudic. 
   Ráno 22. září došlo ke znovudobytí Třebomi třemi družstvy SOS, sloučenými do čety. Obec byla dobyta beze ztrát SOS, povstalci měli údajně několik padlých.
   Dopoledne 22. září byl vydán rozkaz k zajištění krytu hranic. Tím byla mimo jiné SOS převedena z  podřízenosti Ministerstvu vnitra pod armádní velení. Na Hlučínsku se tak nadřízeným jednotek SOS stal velitel 4. hraničářského (pevnostního) pluku plk. Satorie.
   V následujících nocích útočily jednotky Freikorpsu podél hranic v okolí výběžku u obcí Píšť, Chuchelná, Kobeřice a Služovice. Některá družstva SOS musela být výrazně posílena vojáky hraničářského pluku, aby se na svých pozicích proti přesile udržela. Největší střety ale proběhly ve dne u Strahovic a v Rohově.
   K přepadení Strahovic, které bránilo družstvo SOS č. 26, došlo kolem 10 hodin dopoledne 26. září. Pod tlakem útočníků družstvo ustoupilo ze svých pozic. Na ústupu se sloučilo s družstvy č. 25 a 24., se kterými útok asi 150 henleinovců po 2,5 hodinách boje odrazilo. Vojenské posily z hraničářského pluku v Hlučíně dorazily několik hodin po boji. 
   Po opakovaných útocích z předchozích dnů se 24. září na rozkaz nadřízeného velitele stáhly tři družstva SOS č. 21, 22 a 23 ze Sudického výběžku do Tomáškova dvora v Rohově. Vzniklá četa měla 24 mužů, z toho byli 4 četníci a 20 příslušníků finanční stráže. 
   27. září kolem 12:00 byl Tomáškův dvůr v Rohově napaden asi 150 muži Freikorpsu v polokruhu. Útok byl odražen bez vlastních ztrát po 4 hodinách boje. Povolaná pomoc hraničářské pěchoty na nákladním autě dorazila po boji. Útočníci nechali poblíž statku dva mrtvé a jednoho těžce zraněného.
   Pak přišel Mnichov a 7. října jednotky SOS vyklidily své pozice. 8. října 1938 došlo k ústupu hraničářských jednotek z pevnostního pásma na demarkační čáru. 
 
 
Použitá literatura:
LÁŠEK, Radan: Jednotka určení SOS - díl druhý. Codyprint, Praha 2007
PLAČEK, Vilém: Prajzáci II aneb Hlučínsko ve staronové vlasti 1920 - 1938