Pohled přes pancéřová vrata do překladového prostoru