Památník příslušníkům policie a četnictva z let 1938 - 1945 3.